Exposició 25g sobre el sucre

exposicio sucre

La mitjana de consum de sucre a l’Estat espanyol se situa al voltant dels 112 gr./dia i encapçalem la llista europea de països amb més obesitat infantil. Les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) són de reduir el consum diari de sucre fins els 25 gr., però, sabem on es troba tot aquest sucre que consumim?, és suficient en reduir el número de culleradetes que ens posem al cafè o al iogurt?, què s’amaga darrera del sucre?.

Per contestar a aquestes i altres preguntes, la primera quinzena de febrer hem tingut al centre l’exposició que ens ha cedit VSF Justícia Alimentaria Global i que va lligada a la CAMPANYA 25 gr.

25 gr. pretén donar a conèixer el que s’amaga darrera la industria del sucre i les seves conseqüències des de la producció fins el consum. La desinformació acompanyada de la publicitat enganyosa, fa que bona part del sucre que consumim, el 75 %, el consumim per via indirecte a través dels aliments, és el que s’anomena el sucre invisible.

Emmarcat dins dels continguts d’alimentació i nutrició que es desenvolupen a l’àrea de biologia i geologia de 3r d’ESO i els continguts referents a les fases de les activitats econòmiques que es desenvolupen a l’àrea de socials, hem aprofitat per treballar amb els nostres alumnes aspectes com l’etiquetatge dels aliments, la classificació dels aliments en funció de la quantitat de sucre que porten, els efectes que el sucre pot tenir sobre la nostra salut i algunes de les conseqüències mediambientals i socials de la fase de producció d’aquest producte a la zona de centreamericà. A més, al laboratori de física i química, els alumnes han tingut l’oportunitat de determinar experimentalment la concentració de sucre que porten algunes begudes fent passar un raig de llum a través d’una mostra de la beguda en qüestió. Sabem que el raig es desvia més com més sucre té la beguda. Si preparem begudes (aigua+sucre) de concentració coneguda i anem anotant quant es desvia el raig per a cada cas, podem obtenir una recta de calibratge que ens permetrà saber quina és la concentració de sucre en una beguda qualsevol.

Fitxa d’orientació nivell de sucre i greix