Informació sobre la jornada de vaga general del 8 de març

El dijous 8 de març hi ha convocada una vaga general d’estudiants, de professorat i de personal no docent.

Tot l’alumnat del nostre centre, a partir de 3r d’ESO, s’ha adherit a la convocatòria de vaga d’estudiants.

L’alumnat ha seguit tot el procediment establert per la normativa vigent.

Per tant, els alumnes poden exercir el seu dret de manifestació col·lectiva de discrepàncies amb una proposta d’inassistència a classe. En tot cas, els seus pares o representants legals, o ells mateixos si són majors d’edat, han de justificar la falta davant del seu tutor o tutora.

L’alumnat que assisteixi al centre el dijous 8 de març serà atès.

En el següent enllaç teniu l’escrit presentat pels estudiants.

I en el següent enllaç teniu els serveis mínims publicats en el BOIB núm. 028 de 03-03-18.