Informació sobre la jornada de vaga general del 8 de març

El divendres 8 de març hi ha convocada una vaga general d’estudiants, de professorat i de personal no docent.

L’alumnat dels cicles formatius de Cures auxiliars d’infermeria, de primer d’Atenció a persones en situació de dependència, i de primer d’Educació infantil s’ha adherit a la convocatòria de vaga d’estudiants.

L’alumnat ha seguit el procediment establert per la normativa vigent.

Per tant, els alumnes poden exercir el seu dret de manifestació col·lectiva de discrepàncies amb una proposta d’inassistència a classe. En tot cas, els seus pares o representants legals, o ells mateixos si són majors d’edat, han de justificar la falta davant del seu tutor o tutora.

L’alumnat que assisteixi al centre el divendres 8 de març serà atès.

En el següent enllaç teniu els serveis mínims publicats en el BOIB núm. 029 de 05-03-19.