Proves d’accés de caràcter general ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Llistes definitives de persones aptes i de persones no aptes a les proves d’accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle inicial. 

Llistes definitives de persones aptes i de persones no aptes a les proves d’accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle superior.

Llistes provisionals de persones aptes i de persones no aptes a les proves d’accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle inicial.

Llistes provisionals de persones aptes i de persones no aptes a les proves d’accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle superior.

Llistes definitives d’admesos i exclosos a la prova d’accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle inicial/nivell I (grau mitjà).

Llistes definitives d’admesos i exclosos a la prova d’accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle superior/nivell III (grau superior).

Llistes provisionals d’admesos i exclosos a la prova d’accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle inicial/nivell I (grau mitjà) 

Llistes provisionals d’admesos i exclosos a la prova d’accés de caràcter general a les formacions esportives de cicle superior/ nivell III (grau superior).  

 
ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL
 
S’han convocat les proves de maduresa, o proves d’accés de caràcter general, per les persones sense la titulació acadèmica necessària per poder accedir a les formacions esportives.

La inscripció a les proves es pot fer del 10 al 12 d’abril de 2019 a l’IES Cap de Llevant i a la delegació territorial d’educació de Menorca.

Sol·licitud inscripció GM i calendari: arxiu adjunt
Sol·licitud inscripció GS i calendari: arxiu adjunt
  • Les proves de Grau Mitjà es duran a terme els dies 10 i 13 de maig a l’IES Cap de Llevant.
  • Les proves de Grau Superior es duran a terme el dia 13 de maig a l’IES Cap de Llevant.
Trobareu més informació al següent enllaç:
http://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/proves_especafiques_daccas_0/