Llistes d’admesos provisionals i definitives de GS, GM i FPB

Resolució de les reclamacions d’admissió als cicles formatius. 18/09/20

Llistes d’admesos de graus superiors:

A les llistes definitives de grau superior apareixen les primeres, les segones i les cites per aquelles persones que hagin obtingut cap plaça en cap opció.

Llista definitiva del procés ordinari d’admissió del GS Tècnic superior en Integració social. . 23/09/20

Llista definitiva del procés ordinari d’admissió del GS Tècnic superior en Educació infantil. 23/09/20

Llista definitiva del procés ordinari d’admissió del GS Tècnic superior en Ensenyament i animació socioesportiva. 23/09/20

Llista definitiva del procés ordinari d’admissió del GS Tècnic superior en Laboratori clínic i biomèdic. 23/09/20

Llista provisional del cicle formatiu de grau superior de Tècnic superior en Integració social.

Llista provisional del cicle formatiu de grau superior de Tècnic superior en Laboratori clínic i biomèdic.

Llista provisional del cicle formatiu de grau superior de Tècnic superior en Educació infantil.

Llista provisional del cicle formatiu de grau superior de Tècnic superior en Ensenyament i animació socioesportiva.

Llistes d’admesos de grau mitjà:

A les llistes definitives de grau mitjà apareixen les primeres, les segones i les cites per aquelles persones que hagin obtingut cap plaça en cap opció. 

Llista definitiva del procés ordinari d’admissió del GM Tècnic en Perruquria i cosmètica capil·lar. 23/09/20

Llista definitiva del procés ordinari d’admissió del GM Tècnic en conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural. 23/09/20

Llista definitiva del procés ordinari d’admissió del GM Tècnic en atenció a persones en situació de dependència.23/09/20

Llista definitiva del procés ordinari d’admissió del GM Tècnic en cures auxiliars d’infermeria. 23/09/20

Llista provisional de GM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència.

Llista provisional de GM Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar.

Llista provisional de GM Tècnic en conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.

Llista provisional de GM Tècnic en cures auxiliars d’infermeria.

Llistes d’admesos de FPB:

Llistes definitives del procés ordinari d’admissió FP Bàsica del Títol professional bàsic en perruqueria i estètica. 23/09/20

Títol professional bàsic en Perruqueria i estètica.