Revista Hand in Hand

La revista Hand in Hand enguany commemora el 25è aniversari del programa British Council. 

El Cap de Llevant apareix a la pàgina 23!!!