Orientacions, calendari i notes Proves Lliures

16/05/23 – 22/05/23

Notes definitives de Proves Lliures

CFGM: Cures auxiliars infermeria:

Mòdul: Operacions administratives i documentació sanitària.

Mòdul: Formació i Orientació Laboral.

Mòdul: Higiene del medi hospitalari i neteja del material.

Mòdul: Tècniques bàsiques d’Infermeria

Mòdul: Tècniques d’ajuda odontològica-estomatològica. Nota Teòric.

Mòdul: Tècniques d’Ajuda Odontològica-Estomatològica.

Mòdul: Promoció de la Salut i Suport Psicològic del Pacient

CFGM: Atenció a persones en situació de dependència:

Mòdul: Suport domiciliari.

Mòdul: Suport a la Comunicació.

Mòdul: Formació i Orientació Laboral

Mòdul: Empresa e Iniciativa Emprenedora.

Mòdul: Destreses Socials.

Mòdul: Atenció Sanitària

CFGS: Integració social:

Mòdul: Promoció i Autonomia personal.

Mòdul: Context Intervenció Social.

Mòdul: Mediació Comunitària

Mòdul: Inserció Sociolaboral.

Mòdul: Formació i Orientació Laboral

CFGS: Educació Infantil:

Mòdul: Primers Auxilis.

Mòdul: Expressió i Comunicació.

Mòdul: Autonomia Personal i Salut Infantil.

Mòdul: Desenvolupament Socioafectiu

CFGS: Laboratori clínic i biomèdic:

Mòdul: Gestió de Mostres Biològiques.

Mòdul: Biologia molecular.

Mòdul: Fisiopatologia General.

Mòdul: Anàlisi Bioquímica


10/05/2023 – 16/05/2023 – 18/05/2023

Notes provisionals de Proves Lliures

CFGM: Atenció a persones en situació de dependència:

Mòdul: Suport domiciliari.

Mòdul: Suport a la Comunicació.

Mòdul: Atenció Sanitària

Mòdul: Formació i Orientació Laboral

Mòdul: Destreses Socials

Mòdul: Empresa i iniciativa Emprenedora

CFGM: Cures auxiliars infermeria:

Mòdul: Operacions administratives i documentació sanitària.

Mòdul: Formació i Orientació Laboral.

Mòdul: Tècniques d’ajuda odontològica-estomatològica. Nota Pràctica i Final.

Mòdul: Higiene del medi hospitalari i neteja del material.

Mòdul: Tècniques bàsiques d’Infermeria

Mòdul: Promoció de la Salut i Suport Psicològic del Pacient

Mòdul: Tècniques d’ajuda odontològica-estomatològica.

CFGS: Integració social:

Mòdul: Promoció i Autonomia personal.

Mòdul: Context Intervenció Social.

Mòdul: Mediació Comunitària

Mòdul: Inserció Sociolaboral.

Mòdul: Formació i Orientació Laboral

CFGS: Educació Infantil:

Mòdul: Primers Auxilis.

Mòdul: Expressió i Comunicació.

Mòdul: Autonomia Personal i Salut Infantil.

Mòdul: Desenvolupament Socioafectiu

CFGS: Laboratori clínic i biomèdic:

Mòdul: Gestió de Mostres Biològiques.

Mòdul: Biologia molecular.

Mòdul: Fisiopatologia General.

Mòdul: Anàlisi Bioquímica


2023-04-18

Orientacions:

Orientacions Proves Lliures Família Professional de Sanitat.

Orientacions Proves Lliures Família Professional de Serveis Socioculturals i a la comunitat (SSC).

Calendari:

Calendari de les proves lliures