Proves d’accés de caràcter específic Curs 2023-24

Photo by Ciprian Pardău on Unsplash

En el següent enllaç podeu consultat la Llista definitiva de persones que han resultat aptes i no aptes. 4/10/23


Llista definitiva de persones admeses a les proves d’accés de caràcter específic. 11/09/23

Llista provisional de persones admeses a les proves d’accés de caràcter específic. 7/09/23


A continuació teniu la Resolució de les proves d’accés de caràcter específic als EERE (ensenyaments esportius de règim especial), els annexos i el calendari.