Proves Lliures

INSCRIPCIÓ A LES PROVES LLIURES:

Podeu consultar la informació de les Proves lliures 2024 al següent enllaç:
https://www.caib.es/sites/fp/ca/proves_lliures_convocataria_2024/

Accés a la informació i calendari del procés. Curs 2024

GRAU MITJÀ

IMP22 Perruqueria i cosmètica capil·lar

SSC21 Atenció a persones en situació de dependència

AFD21 Guia en el medi natural i de temps lliure

SAN23 Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE)

GRAU SUPERIOR

AFD31 Ensenyament i animació socioesportiva

SAN36 Laboratori clínic i biomèdic

SSC31 Educació infantil

SSC33 Integració social

IMP32 Estilisme i direcció de perruqueria (no es fan
proves lliures de cap mòdul)