Llengua Catalana i Literatura

MEMBRES DEPARTAMENT

  • Josep Arias (Cap de departament)
  • Margalida Bonet Cladera
  • Francesca López (Cap d’estudis adjunta)
  • Sebastiana Bover
  • Maria del Mar Juan
  • Laura Gómez