Llengua Catalana i Literatura

MEMBRES DEPARTAMENT

  • M Magdalena Socies (cap de departament) (Substituta: Magdalena Rayó)
  • Blai Bonet (substitutes: Nuredduna i Xisca Estrany)
  • Margalida Bonet Cladera
  • Francesca López
  • Margalida Muntaner
  • M Magdalena Socies (substituta Catalina Coll)
  • Sebastiana Bover