Orientació

MEMBRES DEL DEPARTAMENT:

 • Margalida Caldentey (Orientadora i cap de departament)
 • Anny Fiol (PT)
 • Maria Magdalena Socies 
 • Antònia Maria Juan (substituta Neus Capó)
 • Llorenç Mayol (FPB) (substitut Antonio Sánchez)
 • Isabel Alcalde (PT)
 • Guillem Estelrich
 • Aina Ferragut Mestre
 • Tomeu Vidal
 • Jaume Mestre (FPB)
 • Maria Fernández (substituta Marta Sbert)

Enllaços:

Àmbit sociolingüístic