Orientació

MEMBRES DEL DEPARTAMENT:

  • Margalida Caldentey (Orientadora i cap de departament)
  • Margalida Barceló (PT)
  • Anny Fiol (PT)
  • Juan Coll (AL)
  • Francisca Font (ASL)
  • Maria Mas (ASL)
  • Llorenç Mayol (FPB)
  • Antònia Vidal (FPB)
  • Guillem Estelrich
  • Aina Ferragut Mestre

 

Enllaços:

Àmbit sociolingüístic