Incidències transport escolar

Us deixam aquí un comunicat sobre les mesures correctores de certs comportaments de l’alumnat que fa ús del servei de transport escolar.

COMUNICAT de dia 18 de febrer de 2022