Baremació sol·licituds Batxillerat

Dimecres, 21 de setembre, es va registrar la darrera sol·licitud per fer ús del transport escolar per part de l’alumnat d’ensenyaments no obligatoris. L’alumnat d’aquests estudis matriculat al centre que ho ha sol·licitat ascendeix a 15 alumnes.

De moment, no podem adjudicar CAP PLAÇA a l’alumnat dels estudis de BATXILLERAT. A partir de divendres 24 de setembre pot presentar també sol·licituds l’alumnat del cicle formatiu de grau mitjà.

D’acord amb les instruccions per al funcionament del transport escolar (Instrucció35/2022 de 30 de juny de 2022) , l’adjudicació de vancants s’ha de fer seguint les prioritats que enumeram:

a) Tenen preferència els alumnes de 1r curs de Batxillerat o CF sobre l’alumnat de 2n curs. (+1punt)

b) Tenen preferència els alumnes que tenguin germans matriculats al centre en un nivell educatiu obligatori (ESO o FPB). (+1punt)

c) Tenen preferència els alumnes que hagin estat beneficiaris d’una beca del Ministeri d’Educació en la convocatòria immediatament anterior a la de l’inici del curs. SOBRE AQUEST PUNT, HEU DE DUR VOSALTRES, si és el cas, ALGUN DOCUMENT JUSTIFICATIU. (+1punt)

d) Tenen preferència els alumnes que tenguin el domicili més allunyat del centre on estudia. AQUÍ DONAREM PREFERÈNCIA A L’ALUMNAT QUE NO RESIDEIX AL MUNICIPI DES MERCADAL. (+1punt)

És per això que hem aplicat els punts a, b i d i ens dona la baremació que publicam. Si es detecten errades ens n’hauríeu d’informar. Pel que fa al punt c) no tenim constància de cap beca concedida.

Les famílies afectades, en general, han rebut un SMS comunicant-los la publicació d’aquesta notícia.

LLISTAT PUBLICABLE (26/09/22).