Matrícula Cicle Formatiu Grau Mitjà i Grau Bàsic

Matrícula 1r CF de Grau mitjà  i 1r de CF Grau Bàsic

Termini: 19-20-21 de juliol al centre de 9.00 a  13.00 hores

Documentació a dur al centre: (Els documents els podeu trobar a la web del centre, més informació entre parèntesis)

  1. Full matrícula  (mirar SECRETARIA- DOCUMENTS MATRÍCULA)
  2. NOMÉS Grau Mitjà. Fer el pagament (mirar SECRETARIA- Pagaments)
  3. Full autoritzacions (mirar SECRETARIA- DOCUMENTS MATRÍCULA)
  4. Full Adhesió AFA – ASSOCIACIÓ FAMÍLIES- (mirar FAMÍLIES- AFA)
  5. DNI alumne/a, pare/mare/tutor/pàtria potestat
  6. Llibre família-Targeta sanitària alumne/a
  7. Carnet família nombrosa (si escau)
  8. Situació familiar (si escau)