Personal del centre

1.4.1 Personal docent

Nom llinatges
Càrrec

CANYELLES RUBÍ, M. ANTÒNIA

Coordinadora de la Comissió de Salut

CATALÀ NIELL, TONI

Tutor 1r ESO I / Coordinador ambiental / Coordinador convivència

FERRÀ FERRER, MARGALIDA

Tutora 3r ESO H

PERELLÓ FIOL, DAMIÀ

Cap de departament

REYNÉS SERRA, MARIA MAGDALENA

 

ROSSELLÓ ALOMAR, MIQUELA

 

SÁNCHEZ FITOR, ANTÒNIA

Cap d’estudis adjunta (Batxillerat i Cicles)

SIQUIER CRESPÍ, ANTONINA AINA

Coordinadora de Programes Internacionales

Nom llinatges
Càrrec

BAUÇÀ COMPANY, ANTONI MIQUEL

 

COLOM RAMIS, JOAN

Tutor 1r ESO H

COMPANY MATAS, ARNAU

Tutor 2n Batxillerat C

GARCIAS RIBAS, JOANA MARIA

Tutora 4t ESO B

MARIMON RIBAS, PAU

Tutor 4t E

MONSERRAT FERRER, MIQUEL

Cap de departament /Tutor 2n Batxillerat A

REUS FERRIOL, MATEU

Tutor 3r ESO G

WEISS, DARIO MARCOS

 
Nom llinatges
Càrrec

BLANCO CLADERA, BIEL

 

OLIVER GARAU, JOAN

Secretari / Coordinador de Prevenció de Riscos Professionals

SUREDA TORRES, TERESA

Cap del subdepartament d’Economia

Nom llinatges
Càrrec

CASAS ÚRIZ, ANA

Cap de departament

PEREZ CARRO, JOSÉ MIGUEL

 

VILA TORMO, VICENT

 
Nom llinatges
Càrrec

GENOVART MESQUIDA, CATALINA NATIVITAT

Cap de departament

LLOMPART OLIVER, JOAN

 

MUNAR RAMIS, MARIA IMMACULADA

 

LÓPEZ SEGUÍ, GEMMA

 
Nom llinatges
Càrrec

ALBA BAINOUNI, MARTÍ

Tutor FP Bàsica B/ Representant en el Consell Escolar / Cap de departament.

SERRA ALAMINOS, JOAN ANDREU

Tutor FP Bàsica A

TRAVERSO FERRÀ, XAVIER

 
Nom llinatges
Càrrec

JUANEDA NOVELLA, PAU

Cap de departament

LOBO MELGAR, ALBERT

Tutor 1r Batxillerat C / Representant en el Consell Escolar / Coordinador d’activitats complementàries i extraescolars.

Nom llinatges
Càrrec

BASSA SUREDA, BARTOMEU

 

FRONTERA BORRUECO, ANTONI DANIEL

 

MOLINAS SASTRE, M. DEL CARME

 

VALLESPIR TORRENS, FRANCISCA MARIA

Cap de departament

Nom llinatges
Càrrec

ANDÚJAR MORAGUES, JOSEP MARIA

Coordinador de les Tecnologies de la Informació i Comunicació.

ESTRANY MAYOL, ANTÒNIA

Cap de departament

MORA POL, CRISTÓBAL JAVIER

Tutor Cicle Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes A

OLIVER BESTARD, MARIA MAGDALENA

Tutora Cicle Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes B 

POU MIR, FRANCISCO IVAN

 

TOMÉ ESTARELLAS, SERGI TOMÉ

 
Nom llinatges
Càrrec

CABANELLAS SEGUÍ, ANTÒNIA ROSA

Tutora 3r ESO B

CRESPÍ SÁNCHEZ, M. JESÚS

Tutora 2n ESO H

FERRÉ SOLÉ, MONTSERRAT

 

NAVARRO RODRÍGUEZ, ANA MARIA

Cap de departament

ORDINAS SEGUÍ, MERCEDES

 

RAMIS MARTÍ, FRANCESCA

Tutora 2n ESO A

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARIA

Tutora 4t ESO D

TASCÓN CAÑELLAS, NATÀLIA

Tutora 1r ESO D  / Coordinadora de Biblioteca / Coordinadora de Coeducació 

Nom llinatges
Càrrec

BOQUÉ GUILLEM, JÚLIA

Tutora 3r ESO D

GRIMALT VERT, MIQUEL ÀNGEL

Cap d’estudis adjunt 2n Cicle

LLOMPART VANRELL, MARIA

Cap de departament

MOYÀ BOVER, M. ANTÒNIA

Tutora 1r ESO C 

MULET MAS, VÍCTOR

Tutor 2n Batxillerat B

MUNAR RAMIS, MAGDALENA

Tutora 4t ESO C 

PERICÀS MARÍN, CATALINA

Tutora 2n ESO C / Coordinadora de la Comissió de Normalització Lingüística 

RAMIS OLIVER, MIQUEL

Tutor 3r ESO E / Coordinador de 2n Cicle

TORRENDELL FULLANA, M. ANTÒNIA

Tutora 3r ESO C

 

Nom llinatges
Càrrec

ALBEROLA ANDREU, SALVADOR

Cap del subdepartament d’alemany

ALDOMAR LÓPEZ, ROBERT

 

ALFONSO ROCHE, ANA MARÍA

Tutora 2n ESO E

ALFONSO SAURA, SUSANA

Tutora 1r ESO B / Coordinadora de 1r CIcle

AMO NAVARRO, NEREA

Tutora 1r Batxillerat A

BIOSCA CLOP, ANNA

Representant al Consell Escolar / Coordinadora del Programa de Reutilització de Llibres de Text / Coordinadora del Programa EOIES (anglès)

CASTAÑEDA WALTERS, ANDREA

Tutora 3r ESO A

FLORIT GELABERT, MARGALIDA

Cap d’estudis adjunta 1r Cicle

GELABERT FERRIOL, PERE

Cap d’estudis

GOMILA GARAU, JOANA MARIA

Tutora 2n ESO B

LÓPEZ LASHERAS, ERICA MARIA

Coordinadora del Programa EOIES (alemany) 

RIERA SALOM, ANTÒNIA

Tutora 1r Batxillerat B

ROIG MATAS, BÀRBARA

Tutora 1r ESO A

RONDA CANTO, ROSA M.

 

 

Nom llinatges
Càrrec

ADROVER MESQUIDA, LLÚCIA

Tutora 1r ESO F / Cap de departament

AMENGUAL COLL, CATALINA MARIA

Coordinadora de Batxillerat i Cicles

CRESPÍ POL, RAFEL

Director

FONT BRUNET, ANTÒNIA

Tutora 1r ESO E

JAUME BIBILONI, DAMIANA PILAR

Tutora 2n ESO F

MAYOL CERDÀ, JOANA MARIA

Tutora 3r ESO F

MULET MAS, DELFÍ

Tutor 4t ESO A / Representant al Consell Escolar

RIERA LLINÀS, MARIA ESPERANÇA

 

SERVERA MATAS, MARIA

 

VALLÈS RAMIS, JOSEP

Tutor 2n ESO D

Nom llinatges
Càrrec

MÉRIDA COLI, JÚLIA

Tutora 1r ESO G

MUS AMÉZQUITA, NATÀLIA

Cap de departament

ROSSELLÓ SUREDA, PAULA

 

TORTELLA SBERT, SIMÓ

Cap del subdepartament de Religió

Nom llinatges
Càrrec

BATLE RAMIS, MARIA DELS ÀNGELS

Coordinadora Programa PALIC

FORNÈS CLADERA, MARGALIDA

 

JANER PAMPILLÓN, ANTÒNIA M.

 

JAUME OLIVER, JAUME

 

MAS FONT, FRANCESCA MARIA

Tutora 2n ESO PMAR

MITOULIS CÀNOVES, JEAN MICHEL

 

MUNAR PASCUAL, FRANCISCA

 

POL LLABRÉS, JOANA MARIA

 

QUETGLAS RIBOT, CATALINA MARIA

Coordinadora de Mediació

RAMIS MONTSERRAT, ANTÒNIA

Tutora 4t ESO PRAQ

RIERA FONT, MIQUEL

 

ROMERO BIRLANGA, M. CANDELÀRIA

 

SÁEZ SASTRE, CRISTINA

Tutora 3r ESO PMAR

SEGUÍ HOMAR, MARGALIDA

Cap de departament

TORRENS JAUME, ANTÒNIA

 
Nom llinatges
Càrrec

AGOST TORRENT, LAURA

Tutora 2n ESO G   / Representant al Consell Escolar 

AGUILERA SERRANO, DANIEL

 

AMENGUAL ALONSO, ÀNGEL

 

SEGURA BOSCH, AROA

Cap de departament

1.4.2 Personal no docent

Nom llinatges
Càrrec

KRUCH BUJOSA, CATHERINE

 

RIPOLL SERVERA, TOMEU

Cap de secretaria

VERGER ROSSINYOL, MARGALIDA

 
Nom llinatges
Càrrec

ÁLVAREZ ROJAS, JULIANA

 

GARAU NOGUERA, ANTÒNIA

 

MÁRQUEZ COLL, MARIA MAGDALENA

 
Nom llinatges
Càrrec
COSTA LÓPEZ, MARIA DE LA TRINIDAD Auxiliar tècnica administrativa