Personal del centre

1.4.1 Personal docent

Nom llinatges
Càrrec

CANYELLES RUBÍ, M. ANTÒNIA

Coordinadora de Salut i Benestar

CATALÀ NIELL, TONI

Tutor 1r ESO I / Coordinador de Medi Ambient / Tutor 1r ESO B

SIQUIER CRESPÍ, ANTONINA AINA

 

PERELLÓ FIOL, DAMIÀ

Cap de departament / Coordinador APS

REYNÉS SERRA, MARIA MAGDALENA

Coordinadora APS

ZUAZAGA, MARIA

 

SÁNCHEZ FITOR, ANTÒNIA

Cap d’estudis adjunta (Batxillerat i Cicles)

Nom llinatges
Càrrec

GARCIAS RIBAS, JOANA MARIA

Tutora 1r ESO I

COMPANY MATAS, ARNAU

Cap de departament / Coordinador de Treball de Recerca

MONSERRAT FERRER, MIQUEL

Cap de departament /Tutor 2n Batxillerat A

ARROM, JOANA M

Tutora de 3r ESO A/ Coordinadora Fons de Llibres / Coordinadora Dinamitz. patis 

CARRIÓ, LLORENÇ

Tutor de 4t ESO D

RUBÍ, M. MAGDALENA

 

BOSCH, BARTOMEU

Tutor de 4t ESO C

MAYOL, BIEL

 
Nom llinatges
Càrrec

PUJADAS, JOANA M.

Cap departament

OLIVER GARAU, JOAN

Secretari

CLADERA, VICTÒRIA

 

TERUEL, PATRICIA

Coordinadora Erasmus FP

TOUS, BIEL

Tutor 1r FPGB

MORALES, SERGIO

 

Nom llinatges
Càrrec

CASAS ÚRIZ, ANA

Coordinadora Eramus Acred / Coordinadora Dinamitz. patis

SERRA, ISABEL

Cap de departament / Coordinadora d’Art al centre / Tutora 2n ESO C
CUNILL, RAQUEL 

ROIG, JOAN

Tutor 2n ESO D

FRAU, MARGALIDA

 
Nom llinatges
Càrrec

GENOVART MESQUIDA, CATALINA NATIVITAT

 

LLOMPART OLIVER, JOAN

Coordinador Dinamitz. patis

GENOVART, CATALINA

 

LÓPEZ SEGUÍ, GEMMA

Cap de departament / Coordinadora Erasmus Acred

LILLO, CARME

 

TUGORES, FRANCESC

 
Nom llinatges
Càrrec

ALBA BAINOUNI, MARTÍ

Tutor 2n FP Bàsica B/ Coordinador de Cerficiats Professionals / Cap de departament.

BORRÀS, JOAQUIM

Tutor 1r FP Bàsica

MAYANS, JOSE

 

GIL, CARLES

 

SÁNCHEZ, SALVADOR

 
Nom llinatges
Càrrec

JUANEDA NOVELLA, PAU

Cap de departament

LOBO MELGAR, ALBERT

Tutor 1r Batxillerat C / Coordinador Extraescolars i Viatges.

ACOSTA, CATALINA

 

GORNALS, TONI

 

PRADOS, ISABEL

 

Nom llinatges
Càrrec

BASSA SUREDA, BARTOMEU

Coordinador de Fira científica

MESTRES, PAU

 

MOLINAS SASTRE, M. DEL CARME

Cap de departament

VALLESPIR TORRENS, FRANCISCA MARIA

 

PÉREZ, FRANCESC

 

CONTESTI, JOAN

 

Nom llinatges
Càrrec

ANDÚJAR MORAGUES, JOSEP MARIA

Coordinador TIC.

GONZÀLEZ, NATXO

Tutor Cicle Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes A

MORA POL, CRISTÓBAL JAVIER

Cap de departament

ESTRANY MAYOL, ANTÒNIA

Tutora Cicle Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes B 

POU MIR, FRANCISCO IVÀN

 

QUINTANA, JUAN CARLOS

 
Nom llinatges
Càrrec

CABANELLAS SEGUÍ, ANTÒNIA ROSA

Tutora 3r ESO B

ORDINAS, MERCEDES

 

FERRÉ SOLÉ, MONTSERRAT

Tutora 4r ESO E

NAVARRO RODRÍGUEZ, ANA MARIA

Cap de departament

ORDINAS SEGUÍ, MERCEDES

 

RAMIS MARTÍ, FRANCESCA

Tutora 2n ESO G

GIL, ISABEL

Tutora 2n ESO H

TASCÓN CAÑELLAS, NATÀLIA

Tutora 1r ESO H  / Coordinadora de Biblioteca / Coordinadora de Coeducació / Coordinadora de Bandeta del centre

BONET, VANESA

 

MASSANET, ELISABET

 

 

Nom llinatges
Càrrec

POL, MIREIA

Tutora 3r ESO G

RIUTORT, VICTÒRIA

Tutora de 1r ESO E

LLOMPART VANRELL, MARIA

Coordinadora 2n Cicle / Tutora de 4t ESO B

FONT, MARGALIDA V.

Tutora 1r ESO D

MULET MAS, VÍCTOR

 

MUNAR RAMIS, MAGDALENA

Tutora 2n Bat B

PERICÀS MARÍN, CATALINA

Coordinadora Lingüística 

RAMIS OLIVER, MIQUEL

Cap d’estudis adjunt 2n Cicle

TORRENDELL FULLANA, M. ANTÒNIA

Cap de departament

Nom llinatges
Càrrec

RUÍZ, JOSEFA

 

ANDREU, LAURA

 

ALFONSO ROCHE, ANA MARÍA

Tutora 2n ESO B / Coordinadora Erasmus Acred

ALFONSO SAURA, SUSANA

Tutora 2n ESO A / Coordinadora de 1r Cicle

PONS, MERCÈ

 

BIOSCA CLOP, ANNA

Tutora 1r Batxillerat A / Coordinadora Fons de Llibres / Coordinadora del Programa EOIES (anglès)

CASTAÑEDA WALTERS, ANDREA

Cap de departament / Tutora 3r ESO C

FLORIT GELABERT, MARGALIDA

 

GELABERT FERRIOL, PERE

Cap d’estudis general

GOMILA GARAU, JOANA MARIA

Tutora 1r ESO G

ORBEGOZO, MIQUEL

 

RIERA SALOM, ANTÒNIA

Tutora 1r Batxillerat B

ROIG MATAS, BÀRBARA

Tutora 1r ESO F

Nom llinatges
Càrrec
ADROVER, LLÚCIACap de Departament
CRESPÍ, RAFELDirector
AMENGUAL, CATALINACoordinadora de Batxillerat/Cicles
SERVERA, MARIATutora de 1e ESO A
MAYOL, JOANA M.Tutor de 3r ESO F
VALLÈS, PEPTutor de 4t ESO A
LLINÀS, M. ESPERANÇATutor de 2n ESO I
DAMIANA, JAUMETutora de 1e ESO C
JAUME, JAUMETutora de 1e ESO E
AGUADO, ENRIQUE 
Nom llinatges
Càrrec

MUS, NATÀLIA

Cap de departament

BARCELÓ, BARTOMEU

 
Nom llinatges
Càrrec
FORNÉS, MARGALIDACap de Departament / Orientadora 1r Cicle
SEGUÍ, MARGALIDAOrientadora 2n Cicle /Bat/Cicles
BATLE, ÀNGELSCoordinadora Erasmus Acred /
Coordinadora Dinamitz. patis
QUETGLAS, CATICoordinadora Mediació i PAE
POL, JOANA M. 
TORRENS, ANTÒNIA 
RAMIS, ANTÒNIATutora de 4t ESO P
CRESPÍ, MARIA JESÚSCoordinadora de Biblioteca / Coordinadora Coeducació /
Tutora de 3r ESO PMAR
MENDEZ, JORDI 
María de la Paz Alavés 
MOLINA, TERESA 
RODRÍGUEZ, ENRIQUE 
MORENO, RAQUEL 
FERRÀ, MARGALIDA 
MUNAR, FRANCISCA 

 

Nom llinatges
Càrrec

SEGURA, AROA

Cap de Departament / Coordinadora de Robòtica

TORRENT AGOST, LAURA

Tutora 2n ESO E   / Coordinadora Dinamitz. patis

AMENGUAL, ÀNGELCoordinador de Riscos
ROIG, FRANCINA 
CAÑELLAS, GUILLEM 
Nom llinatges
Càrrec
JAUME, PERE ANTONICap de Departament
Nom llinatges
Càrrec

ALBEROLA, SALVADOR

Cap de departament / Coordinador Erasmus Acred

PETRUS, PAULA

Coordinadora Programa EOIES alemany

TIENDA, SARA

 

 

Departament de religió 

GARAU, PEP

Cap de departament

1.4.2 Personal no docent

Nom llinatges
Càrrec

KRUCH BUJOSA, CATHERINE

 

RIPOLL SERVERA, TOMEU

Cap de secretaria

VERGER ROSSINYOL, MARGALIDA

 
Nom llinatges
Càrrec

ÁLVAREZ ROJAS, JULIANA

 

GARAU NOGUERA, ANTÒNIA

 

MÁRQUEZ COLL, MARIA MAGDALENA

 
Nom llinatges
Càrrec
COSTA LÓPEZ, MARIA DE LA TRINIDAD Auxiliar tècnica administrativa