Visita de la Bretanya a l’IES Sineu

El passat 13 d’octubre vàrem rebre visita internacional del centre francès Lycée Les Vergers de Dol de Bretagne amb alumnat de 17-18 anys per veure el funcionament del centre. N’Alice Touchais, professora de llengua castellana del centre francès, va organitzar un viatge cultural amb el seu alumnat i ens varen contactar per incloure en el seu programa un dia de visita al nostre centre i al mercat de Sineu per poder conèixer estudiants de la seva edat i veure com funciona un centre d’aquí.

Durant la primera hora, l’alumnat francès va visitar una classe d’anglès amb la professora d’anglès Bàrbara Roig, que va preparar una presentació amb el nostre alumnat sobre el centre, els llocs d’interès, la gastronomia i les tradicions i cultura mallorquines. Així mateix, va preparar una dinàmica de treball en grup perquè l’alumnat intercanviàs informació d’aspectes socioculturals interessants. Tant les professores com l’alumnat varen quedar molt sorpresos amb els coneixements lingüístics de llengua anglesa del nostre alumnat de 1r i 2n de batxillerat. Enhorabona a l’alumnat!
Durant la segona hora varen tenir una rebuda institucional per part del director del centre, Rafel Crespí, i una visita guiada pel centre amb el cap d’estudis, Pere Gelabert. Finalment, durant la tercera hora al centre varen fer una dinàmica d’aprenentatge intercultural amb l’alumnat d’alemany de 2n de Batxillerat per aprendre més sobre la vida de l’alumnat a Bretanya i a Mallorca. 


Nous vous souhaitons un bon voyage de retour! (Us desitgem un bon viatge de retorn)


Coordinació Erasmus