Taller de cibermentors/es i policies tutors

Avui el director del ISPIB i policia tutor, juntament amb el coordinador de policies tutors des Pla han vengut a fer un taller pilot sobre la problemàtica i els delictes que es cometen amb el mal ús de les xarxes socials i , especialment amb la difusió d’imatges de menors. Els cibermentors de l’IES han participat del taller, han aportat idees per millorar-lo i l’han valorat molt positivament. També han explicat als policies la tasca que desenvolupen al centre i han rebut la felicitació per part del Director del centre i de l ‘ISPIB ( Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears ). Aquest taller serà exposat a l’alumnat de segon ESO en el segon trimestre.