Participació al Certamen de Vídeo de Mediambient Carnet Jove 2021

Els alumnes que cursen l’assignatura de Ciències Aplicades a l’Activitat professional de 4t ESO han participat al Certamen de vídeo de Mediambient convocat per l’Institut Balear de la Joventut. Aquest concurs té la finalitat de fomentar el coneixement i la conscienciació respecte del medi ambient en sentit ampli o centrar-se en aspectes més concrets com ara el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible o d’altres, així com per incentivar mesures responsables. El vídeo presentat amb el títol ” LA DEGRADACIÓ DELS RESIDUS” mostra el temps que triguen a degradar-se cada un dels residus per intentar conscienciar de la necessitat de reciclar-los correctament i sobre tot fomentar la reducció dels residus generats. 

A continuació podeu veure el vídeo: