Informació matrícula alumnat EOIES 22-23

Aquí trobareu la informació per efectuar la matrícula a les proves de certificació de l’EOI d’anglès i d’alemany.