Mobilitat Erasmus a Taranto (Itàlia)

Vuit alumnes de 4t d’ESO i dues professores fan una mobilitat d’una setmana a Taranto (Itàlia)

Es tracta de la 2a mobilitat del projecte «Together we write the history of Europe!». Alumnes de Polònia i del
nostre centre visiten el soci italià des del 28 de novembre al 3 de desembre per continuar amb les activitats
iniciades des del principi del projecte que va començar de forma virtual degut a que la seva aprovació va ser
poques setmanes abans de l’inici de la pandèmia del 2020.
Els alumnes viuran amb les famílies italianes i està previst que duguin a terme una sèrie d’activitats ben variades
per continuar amb el ja fet.