Activitat 8M: La discriminació indirecta com a font de desigualtats

L’associació d’Homes per la igualtat juntament amb la Comissió de Coeducació de l’IES Sineu han organitzat una xerrada/taller per donar a conèixer el concepte de discriminació indirecta, els diferents tipus i circumstàncies i possibles actuacions per a trobar solucions a la discriminació que sofreixen les dones a causa del seu sexe. L’acta s’ha realitzat per a l’alumnat de primer de batxillerat i segon d’FP Bàsica i ha tengut una gran acceptació i valoració dels participants. Aquest acte ha estat exclusiu per al nostre IES i s’ha emmarcat dins el seguit d’actes que feim per celebrar el Dia Internacional de la Dona.