Els alumnes de 1r de batxillerat participen al programa del DemoLab a la UIB

Els alumnes de 1r de Batxillerat que cursen l’assignatura de Física i Química han realitzat una pràctica dins del programa del DemoLab a la UIB.

Mitjançant aquesta pràctica els alumnes han pogut determinar experimentalment els valors dels components del pes per a angles diferents d’un pla inclinat, així com el coeficient de fregament d’un bloc de fusta en un pla horitzontal.