Projecte: Fomentam la biodiversitat en l’entorn escolar. Participació als premis ecoinnovació de la Fundació Endesa.

Durant aquest curs s’ha duit a terme un projecte per a la creació d’ecosistemes propis de les Illes Balears. Per dur-ho a terme han col·laborat diferents cursos de nivells distints. Per això els alumnes de Ciències Aplicades a l’Activitat Professional de 4t ESO i els alumnes d’ALTER han realitzat una reforestació d’unes 150 espècies propis del bosc mediterrani. Per altra banda els alumnes de Cooperació i Serveis a la Comunitat de 3r ESO juntament amb els de CAAP de 4t ESO han realitzat una zona humida amb la creació d’una bassa que serveix per afavorir la presència d’ocells limícoles i d’insectes pol·linitzadors. Finalment els alumnes de 2n de Tecnologia han construït cases-niu per afavorir la presència d’aus en la zona i que ajudin a combatre plagues com la processionària. Aquest projecte ha participat als premis d’Ecoinnovació de la Fundació Endesa 2023.