100% Aprovats a la selectivitat (PBAU) del 2023

70 alumnes presentats a la prova de Selectivitat de l’any 2023 del nostre centre i 100% d’èxit, en front del 94,7% de les Illes Balears(IB, centres públics, concertats i privats). En quant a notes la mitjana de la prova del nostre centre fou de 6,40 en front del 6,22 de les IB. En quant a la nota d’accés el nostre centre té 7,09 en front un 7,18 de la resta de les IB. I en quant a la mitjana d’expedient el nostre alumnat tenia un 8 en front del 7,65 de les IB. Pel que fa a les matèries hem tengut una mitjana superior en la majoria de les matèries a excepció de tres que diferim per davall en un parell de dècimes.