Reunió informativa per a famílies del programa d’intercanvis d’alemany “Sprechen wir Deutsch-On va parler français 2023-2024”


Ahir 5 d’octubre de 2023 va tenir lloc la reunió informativa del programa d’intercanvis d’alemany “Sprechen wir Deutsch” en la qual s’ha informat sobre les dues mobilitats que es duran a terme durant el curs escolar 2023-2024 amb els instituts d’ensenyament secundari alemanys Schulzentrum Geschwister Scholl de Bremerhaven i el Evangelisch Stiftisches Gymnasium de Gütersloh. Aquesta activitat s’organitza pel Subdepartament d’Alemany de l’IES Sineu i l’alumnat que es podrà beneficiar del cofinançament del programa serà exclusivament l’alumnat que cursa l’assignatura d’alemany com a segona llengua estrangera a 4rt d’ESO i 1r de Batxillerat.  
Per a les famílies que no hi varen poder assistir, us adjuntem la presentació que vàrem projectar i, en el cas de tenir preguntes, us podeu posar en contacte amb en Salvador Alberola o na Paula Petrus que seran els professors que acompanyaran a l’alumnat a Alemanya.