Herzlich Willkommen, Philipp!

Des de l’IES SINEU (i del Subdepartament d’Alemany) volem donar la benvinguda al nostre Auxiliar de Conversa d’Alemanya Philipp Jung que ha començat amb data del 3 d’octubre i ens acompanyarà durant tot el curs escolar fins al 31 de maig de 2024. 

La participació d’auxiliars de conversa nadius a les aules es considera molt necessària com a punt de referència per a l’assoliment d’una llengua viva. A més de constituir una pràctica internacionalment reconeguda per millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels alumnes, els auxiliars de conversa contribueixen a apropar més naturalment els aspectes geogràfics, socials, culturals, econòmics i d’actualitat dels països que representen i que suposen un increment de la motivació per aprendre llengües estrangeres i alhora aporten elements de contrast per comprendre millor la nostra pròpia cultura.

Gràcies a aquest programa, la gran majoria de centres educatius de les Illes Balears han acollit al llarg dels anys auxiliars de conversa nadius amb resultats molt positius i beneficiosos tant per als alumnes com per als docents.

Agraïm a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que ens faciliti aquest recurs, ja que gràcies a aquest programa podem fer més èmfasi en l’oralitat i l’aprenentatge intercultural a les classes d’Alemany com a segona llengua estrangera i, així, aconseguim alhora millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels estudiants.

Des del departament d’Alemany