IES Sineu a ESTALQUIM de les Illes Baleares

Dels 18 nins i nines de 2n ESO seleccionats al programa ESTALQUIM de les Illes Balears per aquesta tercera edició, 4 són de l’IES Sineu.  ESTALQUIM (EStímul del TALent QUÍmic) és un programa formatiu orientat a desenvolupar la vocació científica en nins i nines amb especial talent en el camp de la Química. És un projecte organitzat per la Universitat de les Illes Balears i l’Associació de Químics de les Illes Balears.  Els nins i nines que entren al projecte ESTALQUIM reben formació i atenció especialitzada a la UIB durant dos cursos acadèmics utilitzant una metodologia d’aprenentatge actiu i lúdic en què els alumnes són els protagonistes, entrenant la seva capacitat d’experimentació, la seva creativitat i la seva capacitat de raonament i resolució de problemes. 
Els alumnes seleccionats són:


– Laura Quetglas Mir, de 2n ESO G

– Maria Roig Martínez, de 2n ESO F

– Isabel Ribas Mas, de 2n ESO I

– Rafel Serra Pascual, de 2n ESO I

Enhorabona a tots quatre!