Baremació provisional del professorat per participar en la mobilitat Erasmus+

Publiquem la baremació provisional del professorat que es va presentar per participar en la mobilitat Erasmus+ amb l’escola de Polònia, American Elementary School. A partir del dia d’avui hi ha cinc dies naturals per presentar possibles al·legacions. Passat aquest període es publicarà la llista definitiva.