DILLUNS DIA 4 DE DESEMBRE ENS VA VISITAR EL CONSELLER D’EDUCACIÓ

A les 9,30 de dilluns 4 varem rebre la vista del Sr. Conseller d’educació i Universitats, el Sr Antoni Vera ( una hora abans del previst, hi va haver canvi agenda ). Va ser rebut pel director i Secretari ( després s’incorpora el cap d’estudis ). va venir acompanyat de personal del gabinet del conseller i de la inspectora del centre. Iniciarem la visita a les instal·lacions del centre , li mostrarem el lloc de la possible ampliació, així com les necessitats d’espai per a l’alumnat i el professorat.

Després ens reunirem per parlar d’una sèrie de temes i demandes per part del centre:

– Necessitat de dotació de suport.

– Autonomia de centre per avaluar l’alumnat NESE i, posar ordre en el SAD per a tranquil·litzar els equips d’orientació educativa.

– Flexibilitzar, encara més , l’aplicació de la LOMLOE sobretot pel que fa a l’elaboració de SA i la seva aplicació dins l’aula. Reestudi de les matèrie optatives de configuració autonòmica.

– Autonomia dels centre per a regular l’ús dels mòbils, a partir d’unes orientacions, directrius de Conselleria.

– Problemes en l’avaluació del treball d e recerca II pel que fa a l’horari lectiu, la recuperació dins ordinària i la possibilitat de deixar-lo només a primer de batxillerat.

– Transport escolar: necessitat d’arreglar problemes amb l’empresa d’acompanyants.

– Ampliació d’estudis els horabaixes, quina previsió tenien?

– A més d’entregar-li un escrit com equip directiu  on hem deixat palès el rebuig majoritari del centre al pla pilot voluntari per segregar els alumnes segons la seva llengua presentat pel Govern de les Illes Balears.

Per part seva ha anunciat la licitació de la redacció del projecte d’ampliació, ha recollit els nostres suggeriments i s’ha compromés a donar-nos resposta en un període breu de temps. Ha parlat de la possibilitat d’ampliar estudis a L’IES vista la bona situació, a més de que tranquilitzem a la comunitat educativa que no hi haurà cap tipus de segregació per temes de llengua i cada centre dins els seus projectes lingüístics definirà la llengua en que s’imparteixen les matèries i la vehicular del centre. Per part d’inspecció educativa varen recolzar totes les nostres propostes.