Ciència i Bombers

Aquesta setmana els alumnes de 4t ESO que cursen l’assignatura de física i química han assistit a un taller anomenat “Ciència i Bombers”. En ell, els alumnes han estat involucrats en simulacions d’accidents i en com es ressolen aplicant els coneixements científics relacionats amb el comportament de gasos i líquids inflamables. 
Departament de Física i QuímicaIES Sineu.