III Olimpíades de Geografia 3r d’ESO

L’institut de Sineu ha participat, el dimecres 21 de febrer, les III Olimpíades de Geografia adreçades a alumnat de 3r d’ESO. Aquesta prova es fa en format on line i l’alumnat participant respon a un qüestionari de temes de geografia general, política i econòmica.Els nostres representants han estat: Júlia Serra, Estel Mitoulis, Júlia Valbuena, Damià Miralles, Maria Antònia Genovard, Caterina Ferriol, Melissa Schiesaro, Laura Llin i Laia Morlà.