Llistes procés d’admissió FP 2021-22

LLISTES DEFINITIVES I LLISTES D’ESPERA 20/07/21

Llistes definitives de Grau Superior 20/07/21

Tècnic superior en Ensenyament i animació socioesportiva.

Tècnic superior en Laboratori clínic i biomèdic.

Tècnic superior en Educació infantil.

Tècnic superior en Integració social.

Llistes definitives de Grau Mitjà 20/07/21

Tècnic en Atenció a  persones en situació de dependència.

Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar.

Tècnic en Guia en el medi natural i de temps lliure.

Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria – Continuada matí.

Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria – Vespertí.

Llistes definitives de FP Bàsica 20/07/21

Títol professional bàsic en Perruqueria i estètica.


LLISTES D’ESPERA GS, GM, FPB 20/07/21

Llistes d’espera de Grau Superior

Llistes d’espera de Grau Mitjà

Llistes d’espera de FP Bàsica


LLISTES PROVISIONALS  9/07/21

Llistes provisionals d’admissió a cicles de GM

Tècnic en Atenció a  persones en situació de dependència.

Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar.

Tècnic en Guia en el medi natural i de temps lliure.

Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria – Continuada matí.

Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria – Vespertí.

Llistes provisionals d’admissió a cicles de GS

Tècnic superior en Ensenyament i animació socioesportiva.

Tècnic superior en Laboratori clínic i biomèdic.

Tècnic superior en Educació infantil.

Tècnic superior en Integració social.

Llistes provisionals d’admissió a FP Bàsica

Títol professional bàsic en Perruqueria i estètica.