Procés d’adscripció i admissió ESO i Batxillerat

15/07/23

IMPORTANT!
Dies de matrícula: 17, 18 i 19 de juliol. És important que l’alumnat que s’hagi de matricular vengui personalment a formalitzar la matrícula, per tal d’escollir les assignatures a cursar amb l’ajuda del Cap d’Estudis de Batxillerat.
Els impresos de matrícula els trobareu a la vostra disposició a partir del dia 14 de juliol al nostre centre.

Llistes definitives admissió Batxillerat


06/07/23

Llistes provisionals admissió Batxillerat


21/06/23

Llistes definitives Admissió ESO

L’alumnat que hagi obtingut una plaça al nostre centre, pot passar pel centre a recollir un imprès de matrícula. Els dies de matriculació seran del 23 al 30 de juny, en horari de 9h a 13.30h.

1r ESO Admissió definitiva

2n ESO Admissió definitiva

2n ESO Admissió definitiva (2es opcions)

3r ESO Admissió definitiva

4t ESO Admissió definitiva

Read more »

Llistes procés d’admissió FP 2021-22

LLISTES DEFINITIVES I LLISTES D’ESPERA 20/07/21

Llistes definitives de Grau Superior 20/07/21

Tècnic superior en Ensenyament i animació socioesportiva.

Tècnic superior en Laboratori clínic i biomèdic.

Tècnic superior en Educació infantil.

Tècnic superior en Integració social.

Llistes definitives de Grau Mitjà 20/07/21

Tècnic en Atenció a  persones en situació de dependència.

Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar.

Tècnic en Guia en el medi natural i de temps lliure.

Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria – Continuada matí.

Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria – Vespertí.

Llistes definitives de FP Bàsica 20/07/21

Títol professional bàsic en Perruqueria i estètica.


LLISTES D’ESPERA GS, GM, FPB 20/07/21

Llistes d’espera de Grau Superior

Llistes d’espera de Grau Mitjà

Llistes d’espera de FP Bàsica

Read more »

Escolarització 2021-22

BATXILLERAT

Llistes definitives d’admissió 12/07/21

1r de Batxillerat Modalitat de ciències.

1r de Batxillerat Modalitat d’humanitats i ciències socials.

2n de Batxillerat Modalitat Ciències.

2n de Batxillerat Modalitat d’humanitats i ciències socials.


Llistes provisionals d’admissió 2/07/21

1r de Batxillerat Modalitat de ciències.

1r de Batxillerat Modalitat d’humanitats i ciències socials.

2n de Batxillerat Modalitat Ciències.

2n de Batxillerat Modalitat d’humanitats i ciències socials.


ESO

Llistes definitives admissió ESO.  17/06/21

Llistes provisionals procés d’admissió a ESO.