Concurs Consumòpolis – Puntuació Final

La Comissió Ambiental de l’IES Sineu ha coordinat la participació dels alumnes de 1r ESO al concurs Consumòpolis 16 edició 2021. Hi participen uns 100 alumnes de tots els grups de 1r ESO, distribuïts en equips de 5. Els alumnes realitzen les diferents proves proposades via on-line a la sala d’ordinadors durant el temps d’esplai. Amb la realització de les diferents proves se va obtenint una puntuació.
L’objectiu de Consumòpolis és oferir a famílies, alumnat i professorat una eina pràctica i dinàmica que contribueixi al desenvolupament integral dels consumidors actuals i futurs. Consumòpolis afavoreix l’aprenentatge de conceptes, procediments i actituds que possibiliten la construcció d’una societat de consum cada vegada més justa, més solidària i més responsable.