Activitats educatives amb cavalls (FP Bàsica i Alter)

L’alumnat d’FP Bàsica i d’Alter han fet unes sortides per aprendre els beneficis que el fet d’estar en contacte amb els cavalls proporciona.

Concretament, s’han dut a terme tres blocs d’activitats:

a) Cohesió de grup i treball en equip, activitats d’autocontrol i observació.

b) Treball en parella, confiança i responsabilitat amb el company.

c) Preparació, cura i responsabilitat vers el cavall i monta conscient, només amb flassada i caberçada de quadra amb activitats guiades i en parella.