Premi a l’Excel·lència a l’IES Sineu en el II Certamen dels Premis Nacionals del Programa Agent Tutor

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ( FEMP ) ha guardonat la iniciativa del nostre centre, juntament amb els set policies tutors dels diferents municipis que han participat en el projecte ” JUNTS SOM MÉS SEGURS “. El projecte consistia a fer prevenció per evitar el mal ús de les noves tecnologies entre els adolescents. Es dugueren a terme 16 sessions per a l’alumnat de primer ESO i determinats grups més vulnerables, on es mostraven els perills de fer mal ús de les TIC i l’Internet segura, així com els perills de les xarxes socials i els il·lícits que es podien contemplar en funció de l’edat. En els darrers cursos, la direcció del centre anava observant l’evolució creixent de l’ús de les xarxes per part del nostres alumnes, així com la detecció del mal ús i del poc coneixement de les xarxes. Vàrem comunicar aquest fet al coordinador de policies tutors del Pla, el qual juntament amb companys tutors del Pla i la propia direcció del centre engegarem el projecte, que ha sigut reconegut ” per haver estat capaços de juntar diferents policies tutors de l’illa al voltant d’una problemàtica concreta i en un centre concret, a més de les pautes de prevenció plantejades”. La valoració tan positiva de l’alumnat i de les famílies, així com la millora dels hàbits ha fet mereixedor al projecte d’aquest guardó. El reconeixement l’ha recollit a Madrid el director del centre acompanyat del batle de Sineu ( Només els ajuntaments podien presentar els projectes) i del set policies tutors participants: Manel Crespí (PT  Inca ), Carlos M. Ferrer (PT  Pollença), Andreu Alba ( PT Porto Cristo ), Damià Bosch ( PT Manacor ), Diego Amor ( coordinador i PT LLubí ), Luis M. Aguado ( PT Sant Joan ) i Bartolomé Bauzà ( PT LLoret ). Des de l’IES Sineu volem agrair la disposició voluntària i gratuïta dels policies tutors participants, així com la feina tan ben feta en aquest programa i en el nostre centre. També volem agrair als batles i batlesses dels municipis que han permès i autoritzat la participació dels seus policies així com a l’ajuntament de Sineu per haver facilitat les gestions perquè puguin participar els agents tutors al nostre centre.