Celebració del Dia de la Química

El dia 15 de novembre és el dia de la Química i els alumnes de l’IES Sineu varen participar a una videoconferència titulada “Historias de venenos, envenenadores y envenenados“, organitzada per la UIB i el Col·legi de Químics de les Illes Balears a les 12 h amb el ponent Daniel Torregrosa.

En primer lloc es va definir què és un verí i es va veure que qualsevol substància és verinosa segons la dosis utilitzada.

Després es varen anomenar els verins més utilitzats en la història i els crims més famosos.

Va ser interessant per als alumnes conèixer una mica més els tipus de verins i la història que hi ha al darrere.

Un grupo de personas sentadas en una sala

Descripción generada automáticamente