Compromís de la Conselleria per a la millora de les infraestructures educatives de l’IES Sineu.

El passat dia 30 de novembre, el nostre director, Rafel Crespí, juntament amb el batle de Sineu, Tomeu Mulet, van tenir una trobada amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

La reunió, en la qual el govern autonòmic va estat representat pel director general de Planificació i Centres, Antoni Morante, i la cap de serveis de Centres Educatius, Silvia Silva, va tractar diverses qüestions rellevants per al present i el futur de les infraestructures i els serveis que ofereix l’institut de Sineu.

L’Ajuntament va lliurar a Educació un certificat urbanístic que reflecteix l’estat de la parcel·la on s’ubica l’institut, per tal d’iniciar la tramitació d’una declaració d’interès autonòmic, que permeti ampliar les instal·lacions i els serveis del centre educatiu, d’acord amb les demandes vigents o que sorgeixin en un futur immediat. Entre les ampliacions previstes, s’hi inclourien entre 6 i 8 aules noves i espais per a tres cicles formatius, pendents de concretar. També es plantejaria la possibilitat d’ampliar els habitacles dels departaments didàctics i uns vestidors nous per a l’assignatura d’Educació Física.

Aquesta futura obra es realitzaria amb la finalitat d’engegar nous projectes educatius al poble de Sineu i la previsió del termini en què es completaria l’obra seria d’uns dos o tres anys.

Per altra banda, durant la trobada també s’ha tractat el problema recurrent de les goteres del pavelló. L’Ajuntament ha expressat la seva preocupació sobre aquest tema, tenint en compte que durant els darrers anys s’han realitzat diverses inversions importants i no s’ha resolt la problemàtica.

Des de la direcció general de Planificació i Centres s’han compromès a donar trasllat d’aquest afer a l’IBISEC, per tal de planificar i executar una solució definitiva a les deficiències del pavelló.