Premis a l’Esforç i al Rendiment Acadèmic Excel·lent 2020-21

Avui ha tengut lloc la cerimònia de lliurament dels Premis a l’Esforç i al Rendiment Acadèmic Excel·lent del curs 2020-21, convocats per la Conselleria d’Educació i de Formació Professional.

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha presidit avui l’acte de lliurament dels diplomes. A causa de la pandèmia, aquest acte s’ha fet de format virtual, per videoconferència, i hi han participat un total de 920 alumnes de centres educatius de les Balears (140 de primària i 780 de secundària) juntament amb els seus equips directius.

En el cas de l’IES Sineu, el Director i els Caps d’estudis han participat a l’acte en què s’han repartit 14 diplomes a alumnat d’ESO i 4 diplomes a alumnat de primària dels centres adscrits.

Els premis tenen com a objectius principals potenciar la millora dels resultats acadèmics i reconèixer l’esforç com a estímul que propicia la motivació pels estudis i la formació personal, a més de valorar el rendiment acadèmic excel·lent.

S’hi distingeixen 3 modalitats

A) Premis a l’Esforç Personal i/o al Rendiment Acadèmic als alumnes d’educació primària

Poden obtenir aquest premi els alumnes de sisè curs que hagin superat el segon cicle de l’etapa i siguin mereixedors d’un especial reconeixement per l’esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats i/o pel rendiment acadèmic al llarg de tota l’etapa de primària. S’atorga un premi a un alumne per cada centre que participi en la convocatòria.

Premis a l’Esforç Personal a l’alumnat d’ESO

Aquests premis distingeixen als alumnes que han estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny del curs 2020-2021 i siguin mereixedors d’un especial reconeixement per l’esforç personal i la dedicació mostrada per superar les dificultats.

Premis al Rendiment Acadèmic Excel·lent a l’alumnat d’ESO

Obtenen aquest premi els alumnes que hagin finalitzat el quart curs d’educació secundària obligatòria en la convocatòria ordinària de juny del curs 2020-2021 i hagin obtingut una nota mitjana a tota l’etapa igual o superior a 9. El premi consisteix en un diploma i un petit obsequi.

Enhorabona a tots i a totes!