Certificats de Professionalitat | 2023 – 2024

Els Certificats de Professionalitat són formacions totalment gratuïtes i que proporcionen acreditacions oficials.

Us presentam els Certificats de Professionalitat del curs 23-24. 

INFORMÀTICA NIVELL 1
Classes dilluns, dimecres i dijous (15:00-20:00)
OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MATENIMENT DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS
Operacions auxiliars de muntatge de components informàtics.
Operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics.
Operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació.
Pràctiques.
ADMINISTRACIÓ NIVELL 1
Classes dimarts, dimecres i dijous (15:00-20:00)
OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS
Tècniques administratives bàsiques d’oficina.
Operacions bàsiques de comunicació.
Reproducció i arxiu.
Pràctiques.
ELECTRICITAT NIVELL 1
Classes dimarts, dimecres dijous (15:00-18:30)
OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS
Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtica en edificis.
Operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions.
Pràctiques.
ELECTRICITAT NIVELL 2
Classes de dilluns a divendres (15:00-21:00)
MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ
Instal·lacions elèctriques en edificis d’habitatges.
Instal·lacions elèctriques en edificis d’oficines, comerç i indústria.
Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d’automatismes.
Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.
Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió.
Muntatge i manteniment de màquines elèctriques.
Pràctiques.

Per més informació posat en contacte amb noltros enviant un email a: pteruel@iessineu.net