Certificats de Professionalitat | 2022 – 2023

Els Certificats de Professionalitat són formacions totalment gratuïtes i proporcionen acreditacions oficials de:

  • Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (Nivell 1)
  • Operacions Auxiliars de Muntatge de Xarxes Elèctriques (Nivell 1)
  • Operacions Auxiliars de Muntatge d’Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis (Nivell 1)
  • Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (Nivell 2). Proporciona una acreditació professional d’instal·lador de baixa tensió

Hi podeu trobar més informació sobre els requisits d’accés i sobre les ajudes de mobilitat per als alumnes a la web del SOIB. https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/

certificat professionalitat muntatge i manteniment instal·lacions elèctriques de baixa tensió ELEE0109
certificat professionalitat operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques ELEE0108
certificat professionalitat operacions auxiliars de muntatge instal·lacions electrotècniques i telecomunicacions en edificis ELES208
certificat professionalitat operacions auxiliars de serveis administratius i generals ADGG0408

Per més informació posat en contacte amb noltros enviant un email a: pteruel@iessineu.net