Departament d´Alemany

  • MEMBRES DEL DEPARTAMENT:
María del Carmen GaviláCap del departament.
Robert Aldomar
  • PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.

    
  • CRITERIS D´AVALUACIÓ.

    
  • CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.