FPB

  • El centre ofereix els següents estudis de Formació Professional Bàsica (FPB):

    Informàtica i comunicacions.
  • Estructura horària i matèries dels estudis de Formació Professional Bàsica: