Departament de Dibuix

  • MEMBRES DEL DEPARTAMENT:
NomCàrrec
Catalina PascualCap de departament
Carolina Tomás
Lluís VidañaCap d’estudis adjunt
  • PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.

  • CRITERIS D´AVALUACIÓ.

  • CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.