Departament de Matemàtiques

  • MEMBRES DEL DEPARTAMENT:
NomCàrrec
Carmen OliverRepresentant Consell Escolar
Cap de departament
Ignasi Aguilera
Guillem Arnal
Maria Magdalena Barceló
Isabel Mestre
Elisa Isabel Garrote
Juan Luis Grau
Maria Eugènia Lòpez
Francisca Fontanet Soler
Miguel Ángel Maymó
  • PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.

  • CRITERIS D´AVALUACIÓ.

  • CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.