CFGM

  • El centre ofereix els següents estudis de Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM):

    Sistemes microinformàtics i xarxes.

  • Estructura horària i matèries dels estudis de Cicle Formatiu de Grau Mitjà: