Departament de Religió

  • MEMBRES DE DEPARTAMENT:
Nom Càrrec
Guillem RossellóCap de departament
Aina Gual
  • PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.

  • CRITERIS D´AVALUACIÓ.

  • CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.