Batxillerat

  • El centre ofereix els següents estudis de batxillerat:

    Modalitat de ciències i tecnologia.

    Modalitat d´humanitats i ciències socials.

    Modalitat general.

Pots consultar el resum i la càrrega horària de cada un d’ells per cursos :

  • Estructura horària i matèries de les diferents modalitats del batxillerat en tres anys acadèmics