Batxillerat

  • El centre ofereix els següents estudis de batxillerat:

    1r i 2n cursos de la modalitat de ciències i tecnologia.

    1r i 2n cursos de la modalitat d´humanitats i ciències socials.

    1r i 2n cursos de la modalitat general.

  • Estructura horària i matèries de les diferents modalitats del batxillerat: