Departament de Geografia i història

  • MEMBRES DEL DEPARTAMENT:
NomCàrrec
Victòria JiménezCap de departament
Enrique Alarcón
Martín Durán
Maria Bel Fortesa
Paula Guasp
Xosé Méndez
  • PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.

  • CRITERIS D´AVALUACIÓ.

  • CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.