Departament de Tecnologia

MEMBRES DEL DEPARTAMENT:

Nom Càrrec
Marta Gamundí Cap de departament
Eva CantóCap d’estudis
Paco MalondaCap comissió riscos professionals
Jaume Torrens
Toni Andrés Luque
Miquel Taberner

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA.

CRITERIS D´AVALUACIÓ.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.