Departament de Física i química

  • MEMBRES DE DEPARTAMENT:
NomCàrrec
Miguel Ángel VázquezCap de departament
Miquel Coll Coordinador TIC
Representant Consell Escolar
Rubén Herraiz Martínez
Nico PizáSecretari
Elia Pérez León
Aina Salom Suau
Maria Isabel Serra Adell
X